EVVA Corporate Group

  • Mgr Stefan Ehrlich-Adám, dyrektor generalny EVVA Group

Kierowane przez mgr Stefana Ehrlicha-Adáma rodzinne przedsiębiorstwo znajduje się dziś w rękach trzeciego już pokolenia — stanowi to wyraz stabilnej struktury
udziałowców firmy.

EVVA należy obecnie do grupy czołowych producentów rozwiązań w zakresie techniki bezpieczeństwa w Europie i oferuje swoje produkty w 9 filiach zlokalizowanych na całym kontynencie. Eksportowanie produktów za ocean jest dowodem zaufania, jakim obdarzane są rozwiązania EVVA w zakresie techniki bezpieczeństwa na całym świecie.

Naszym celem jest wzmocnienie współpracy dotyczącej rozwoju wszystkich przedsiębiorstw w ramach grupy EVVA, aby umocnić naszą pozycję ważnego przedsiębiorstwa europejskiego.


  • Logo: Motto „Najlepsze praktyki”