Rozwój eksportu

  • Radca handlowy Sven Berlage

W czasie, gdy Nikolaus Bujas angażował się w powstawanie nowych projektów technicznych, radca handlowy Sven Berlage stworzył pod koniec roku 1970 podstawy pod eksport produktów oraz działalność na płaszczyźnie międzynarodowej. W ramach swoich działań nawiązał relacje handlowe z kontrahentami z całej Europy. Dzięki jego zaangażowaniu EVVA wypracowała sobie silną pozycję w wielu krajach europejskich.