Code of Conduct

Code of Conduct, czyli nasz kodeks dobrych praktyk, to wiążące wytyczne obowiązujące wszystkich pracowników grupy EVVA.

Stanowi podstawę wszelkich działań i decyzji handlowych podejmowanych w obrębie grupy EVVA, a jego przestrzeganie zapewnia prawidłowe i wiarygodne postępowanie wobec naszych partnerów biznesowych.Code of Conduct zawiera reguły określające sposoby właściwego zachowania w przypadku zagrożeń takich jak korupcja, nieuczciwe praktyki handlowe lub brak poszanowania.

Dokument obowiązuje zarówno w relacjach wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z dostawcami i partnerami zewnętrznymi.

EVVA Code of Conduct