Długoterminowe planowanie zapewnia bezpieczną przyszłość.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna (CSR, Corporate Social Responsibility) jest jednym z filarów polityki rodzinnego przedsiębiorstwa EVVA. W naszym rozumieniu jest to postępowanie, które zaspokaja potrzeby współczesnego społeczeństwa i nie zagraża interesom kolejnych pokoleń. Nie chodzi tylko o określenie wartości, lecz także o wcielanie ich w życie.

Do pobrania - EVVA Raport Odpowiedzialnego Gospodarowania (pdf 5MB).

EVVA Code of Conduct

Trzy filary długoterminowego planowania EVVA to sprawy socjalne, gospodarcze i ochrona środowiska. W zakresie przetwórstwa metalowego obowiązkiem i jednocześnie wyzwaniem jest działanie zgodne z zasadami ochrony środowiska. Ostatnie lata naszej działalności są dowodem na to, że zawsze i wszędzie można znaleźć sposoby na ochronę zasobów naturalnych i zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego – nawet przy  obowiązujących wysokich wymaganiach urzędowych.  

Przykłady rozsądnego gospodarowania EVVA:

 • Publikowanie sprawozdań dotyczących długoterminowego planowania.
 • Najwyższej klasy zarządzanie problematyką ekologiczną (wyróżnienie „Ökoprofit-Auszeichnung” miasta Wiednia przez 6 lat z rzędu!).
 • Montaż kosztownych urządzeń do uzdatniania wody.
 • Zmniejszenie ilości generowanych odpadów i recykling jako działania o wysokim priorytecie (współczynnik recyklingu wynosi obecnie 66%).
 • Nagroda w dziedzinie ekologii przyznana przez miasto Wiedeń w kategorii innowacji za modułową konstrukcję wkładki zamykającej. Pozwala to zoptymalizować poszczególne etapy produkcji, oszczędzić zasoby, uniknąć generowania odpadów i skuteczniej wykorzystywać materiały eksploatacyjne.
 • Zastosowanie dodatkowych sposobów oszczędzania energii.
 • Wspieranie projektów społecznych.
 • Inicjatywa „Propozycje ulepszeń autorstwa pracowników”.
 • Bezpłatne kursy dokształcające („Akademia EVVA”).
 • Różne modele czasu pracy w celu poprawienia warunków rozwoju rodzin.
 • Założenie stowarzyszenia kwalifikującego wspólnie z innymi przedsiębiorstwami w celu umożliwienia wymiany wiedzy między przedstawicielami różnych branż.    
 • Itd.
 • Ręce dziecka obejmujące roślinkę