Polityka jakości

Jakość rozumiemy jako wynik procesu, w którym ustawicznie doskonalimy wyniki naszej pracy, aby móc spełniać stawiane nam wymagania.

Jeżeli nasze działa odbiegają do stawianych wymagań, dążymy

  • do ustalenia przyczyn oraz odpowiedniego ulepszenia stosowanych przez nas procesów
    lub  
  • dokonujemy oficjalnego przewartościowania wymagań w celu dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb klientów i naszego przedsiębiorstwa.      


Wartości, które bierzemy pod uwagę w działaniach:

Orientacja na klienta
Dla nas jako przedsiębiorstwa centralnym punktem odniesienia są wymagania i oczekiwania naszych klientów.
Wszystkie nasze działania zmierzają do spełnienia wymagań klienta.  

Orientacja na procesy
Dla nas jako przedsiębiorstwa wszystkie operacje robocze stanowią elementy procesu, w ramach którego mają zostać spełnione wymagania stawiane przez klientów. Oto nasze motto: Nie podejmować żadnych działań i nie dostarczać żadnych produktów, które nie spełniałyby wymagań klientów lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w procesie.

Unikanie błędów
Głównym założeniem naszych procesów jest unikanie błędów. Jeżeli mimo wszystko popełnimy błąd, wyciągniemy z tego wnioski i potraktujemy to jako wyzwanie.


Główne zadania:

  • Określenie wymagań i oczekiwań naszych klientów zewnętrznych i wewnętrznych,  
  • zamiana tych wymagań i oczekiwań na wymagania dotyczące jakości, które należy uwzględnić w procesach, produktach i usługach, 
  • przestrzeganie wszystkich właściwych wymagań prawnych oraz normatywnych jak i wytycznych opisujących bieżący stan techniki,   
  • zapewnienie, że wszystkie wymagania dotyczące jakości zostaną wypełnione.