Strategia

access to security

„access to security” to od roku 2004 motto nowej strategii firmy, które od tego momentu jest nierozłącznie związane z marką EVVA. EVVA nie prezentuje się dziś już wyłącznie jako producent mechanicznych i elektronicznych systemów zamknięć, ale w coraz większym stopniu rozwija działalność doradczą i projektową w całości problematyki techniki bezpieczeństwa. Corporate Social Responsibility (CSR, korporacyjna odpowiedzialność społeczna) odgrywa bardzo ważną rolę w tym procesie.

Koncepcja w zakresie doradztwa bazuje na zasadzie „trinity”: Komfort – Organizacja – Bezpieczeństwo. Podczas projektowania każdego rodzaju zabezpieczeń firmy EVVA, niezależnie od obiektu, dla którego są one przeznaczone, uwzględniane są te trzy kluczowe aspekty.