Technologia MCS

MCS (system kodowania magnetycznego) zapewnia potrójną ochronę

  • przez jedno kodowanie magnetyczne jak i
  • dwa kodowania mechaniczne.

We wkładce znajduje się 8 obrotowych rotorów magnetycznych, do których są przyporządkowane 4 krążki magnetyczne klucza. Przy wyjmowaniu klucza krążki przyjmują za każdym razem inną pozycję. Każdy z krążków można dwustronnie namagnetyzować niezależnie od innych krążków.

Po włożeniu do zamka klucza MCS o pasującym kodowaniu magnetycznym wszystkie rotory są ustawiane w pozycji zamykania. Następnie 2 suwaki magnetyczne są przesuwane do przodu przy użyciu krzywek sterujących, i następuje zablokowanie lub odblokowanie drzwi. Magnesy są niewrażliwe na wszystkie pola magnetyczne występujące w codziennym środowisku.

Kontrola mechaniczna odbywa się przy użyciu systemu profili (profili podłużnych) oraz przez wymuszony odczyt kołków blokujących znajdujących się na obu grzbietach klucza wyposażonych w kontrolę manipulacji.

Zalety

  • Wszystkie zamki i klucze są unikatowe.
  • Jedno kodowanie magnetyczne i dwa kodowania mechaniczne (profil i kołki blokujące) zapewniają potrójną ochronę.
  • Klucz jest chroniony pod względem technologicznym (ochrona przed kopiowaniem), organizacyjnym (karta bezpieczeństwa) i prawnym (patenty).
  • Konstrukcja modułowa
  • Magnesy stałe z kobaltu smarowego 5 gwarantują długi okres użytkowania. Ich magnesowanie/rozmagnesowanie za pomocą tradycyjnych środków jest niemożliwe.
  • Podczas pełnego obrotu klucza następuje dwukrotna, niezależna kontrola kodu.
  • Uszczelnione elementy blokujące gwarantują odporność na ścieranie.
  • Ogromna różnorodność wariantów umożliwia stworzenie skomplikowanej hierarchii kontroli dostępu.