Elektroniczna wkładka silnikowa EMZY (wersja MZT35i)

Integracja z systemami zamknięć EVVA

Niezależnie od tego, czy używana jest wersja modułowa lub kompaktowa, gałkę silnikową można stosować we wszystkich systemach zamknięć. W systemie modułowym długość wkładki bębenkowej można dopasować również bezpośrednio na miejscu instalacji do grubości płyty drzwiowej.

Zastosowanie niezależne od rodzaju zamka, okucia i drzwi

Dzięki swojej konstrukcji wkładkę EMZY można stosować również z okuciami zabezpieczonymi przed wyjęciem wkładki, z drzwiami ramowymi i wszystkimi zamkami wyposażonymi w cylindryczne wkładki bębenkowe z europrofilem lub szwajcarskie z profilem owalnym.

Prosta obsługa

Bębenek EMZY z gałką jest wyposażony w intuicyjny kolorowy przycisk i ma praktyczną, kompaktową budowę. Jej konstrukcja zapewnia niezwykle wygodną i prostą obsługę.

Przełączanie między trybem dziennym a nocnym

Za pomocą wbudowanego w gałkę przycisku można zmieniać tryb z dziennego (stałe otwarcie) na nocny (stałe zaryglowanie) i odwrotnie.

Obszary zastosowania

  • Sterowane blokowanie i odblokowywanie
  • Automatyczne blokowanie i odblokowywanie przy zbliżeniu lub wykryciu ruchu i odpowiednim komunikacie lub przez kontrolę dostępu
  • Blokowanie i odblokowywanie o określonych godzinach, sterowane programatorem zegarowym
  • Centralnie sterowane blokowanie i odblokowywanie przy użyciu systemów komunikacyjnych budynku