Poniżej przedstawiamy poglądowe omówienie czterech różnych systemów zamknięć. Państwa doradca z firmy EVVA chętnie wskaże rodzaj systemu idealny dla Państwa obiektu.

System generalnego klucza z kluczami grupowymi (GHS)

W ramach jednego ogólnego klucza głównego dostępnych jest wiele grup głównych z podporządkowanymi im kluczami grupowymi i kluczami osobistymi zgodnie z określoną strukturą hierarchii (dla organizacji o skomplikowanej strukturze, np. przedsiębiorstw administracyjnych lub z branży infrastruktury  i przemysłu itd.).

  • Ilustracja systemu z ogólnymi grupami głównymi

System z kluczem głównym (HS)

Jest to system wyposażony w różne wkładki bębenkowe, podporządkowane jednemu kluczowi głównemu (np. dla części handlowej).

  • Ilustracja systemu z kluczem głównym

System z zamkiem centralnym, z technicznym kluczem głównym (ZS)

Stosowany na przykład na osiedlach mieszkaniowych. Poszczególne mieszkania są wyposażone w różne wkładki bębenkowe. Każdy z właścicieli zamyka swoje mieszkanie i główne drzwi wejściowe jednym kluczem (ES). Dodatkowo można udostępnić klucz główny (HS) zamykający wszystkie pomieszczenia techniczne.

  • Ilustracja systemu z zamkiem centralnym, z technicznym kluczem głównym

Łączony system zamknięć

Oprócz mechanicznego systemu zamknięć drzwi są chronione przez elektroniczny system zamknięć. Użytkownik może obsługiwać oba systemy przy użyciu tylko jednego identyfikatora (Designerska główka klucza).