Sprawdź swoją sieć dla systemów AirKey i Xesar

Na tej stronie można przetestować daną sieć pod kątem zgodności z technicznymi wymogami eksploatacji systemu AirKey lub Xesar firmy EVVA.

Aby przeprowadzić test, należy wykonać następujące czynności:

  • Kliknąć poniższy link testowy.
  • Otworzy się wyskakujące okno .
  • W tym oknie powinna pojawić się informacja o pomyślnym przeprowadzeniu testu.
  • W razie braku tej informacji lub jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, należy skontaktować się ze swoim administratorem systemu.
Kliknij tutaj, aby przetestować dostępność wymaganych portów.

Kliknij tutaj, aby przetestować dostępność wymaganych portów.